İnsan Kaynakları

Bizimle çalışmak istermisiniz!

Evani, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.Açık Pozisyonlar
Başvuru Formu